Αγγειακές Παθήσεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος

Οι αγγειακές παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος χωρίζονται σε τρεις κυρίως κατηγορίες:

Με τη δεύτερη και τρίτη κατηγορία, ασχολείται η Νευροχειρουργική, καθώς η αντιμετώπισή τους απαιτεί πρωτίστως επεμβατική θεραπεία. Εάν υπάρχουν νευρολογικά ελλείμματα μετά την επέμβαση, ο Νευρολόγος αναλαμβάνει την αποκατάστασή τους.

Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) αφορούν την εγκεφαλική βλάβη που προέκυψε ως αποτέλεσμα της νόσου των αγγείων (συνήθως των αρτηριών) ή διαταραχής της αιμάτωσής τους. Το 85% των εγκεφαλικών επεισοδίων οφείλεται στην απόφραξη του αγγείου από θρόμβο ή έμβολο και το 15% από αιμορραγία που προέκυψε από τη ρήξη του τοιχώματος κάποιου αγγείου.

Παράγοντες κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η αρτηριακή υπέρταση, το κάπνισμα, το αλκοόλ, ο σακχαρώδης διαβήτης, διάφορες καρδιοπάθειες, τα λιπίδια του αίματος, η παχυσαρκία, κ.α.

Τα αιμορραγικά εγκεφαλικά επεισόδια, συμβαίνουν όταν ένα αιμοφόρο αγγείο υποστεί ρήξη στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα την αιμορραγία του εγκεφάλου. Είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αναπηρία και επηρεάζουν τη ζωή του ασθενούς και το οικογενειακό του περιβάλλον.

Τα ισχαιμικού τύπου αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι παροδικά ή μόνιμα.

Τα παροδικά ισχαιμικά επεισόδια, είναι επεισόδια νευρολογικής δυσλειτουργίας τα οποία οφείλονται σε εστιακή εγκεφαλική ή αμφιβληστροειδική ισχαιμία. Έχουν αιφνίδια έναρξη και συνήθως λήγουν σε λίγες ώρες, ενώ δεν προκαλούν μόνιμα νευρολογικά ελλείμματα.

Τα μόνιμα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, προκαλούν μόνιμα νευρολογικά ελλείμματα οφειλόμενα στην ανεπαρκή ροή του αίματος στην περιοχή.

Συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου μεταξύ άλλων μπορεί να είναι:

Η επαναφορά των νευρολογικών λειτουργιών εξαρτάται  από το πόσον άλλα κέντρα του εγκεφάλου θα έχουν την ικανότητα να τις αναλάβουν, κάτι που επιτυγχάνεται μόνο με την εφαρμογή της κατάλληλης νευρολογικής αποκατάστασης. Σημαντική είναι η πρόληψη επόμενων εγκεφαλικών επεισοδίων, κάτι που γίνεται εφικτό με την διάγνωση και θεραπεία των  παραγόντων κινδύνου.

Ο Νευρολόγος μελετά όλα τα δεδομένα και παρέχει τη φαρμακευτική και κάθε άλλου είδους θεραπευτική αγωγή, για την αποκατάσταση των ασθενών. Ιδιαίτερα στον τομέα της  βελτίωσης των κινητικών και άλλων δυσλειτουργιών.

Σιδηρόπουλος Χρήστος, MD, PhD

Σιδηρόπουλος Χρήστος, MD, PhD

Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας Michigan State University, ΗΠΑ
Ειδικός στη Νόσο του Πάρκινσον, στις Κινητικές Διαταραχές και στις άνοιες.
16 χρόνια μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε ΗΠΑ, Γερμανία, Καναδά
Εξειδικευμένος στη χρήση της αλλαντικής τοξίνης για νευρολογικές παθήσεις
Τεράστια εμπειρία στον έλεγχο καταλληλότητας για την εν τω βάθει νευροδιέγερση (DBS) και στην παρακολούθηση ασθενών

Ενημερωθείτε για τις σύγχρονες νευρολογικές θεραπείες