Αγγειακή άνοια

Η αγγειακή άνοια είναι μορφή άνοιας στην οποία συνυπάρχουν αγγειακές παθήσεις του εγκεφάλου και νοητικές διαταραχές. Συχνά συνυπάρχει σε παθολογικό έδαφος τύπου νόσου ‘Αλτσχάιμερ.

Φαίνεται ότι ο συνδυασμός εκφυλιστικών και αγγειακών βλαβών αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο νοητικής έκπτωσης. Εκδηλώνεται με την έκπτωση διαφόρων λειτουργιών του εγκεφάλου και οφείλεται κυρίως στην μειωμένη ροή αίματος στον εγκέφαλο μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μικρό ή μεγάλο κυρίως εξαιτίας κάποιας καρδιακής πάθησης (καρδιακή ανεπάρκεια, κολπική μαρμαρυγή, κ.α) ή λόγω χρόνιων ισχαιμικών αλλοιώσεων.

Η βαρύτητα της άνοιας εξαρτάται από την έκταση της βλάβης που προκαλείται οξέως ή χρονίως στον εγκέφαλο αλλά και από την τοποθεσία της βλάβης μέσα στον εγκέφαλο.

Διάγνωση της Αγγειακής Άνοιας

Η διάγνωση μιας αγγειακής άνοιας γίνεται με τη μελέτη της μαγνητικής ή αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου και τον νευροψυχολογικό έλεγχο. 

Στην αξονική τομογραφία του εγκεφάλου παρατηρούνται υπόπυκνες περιοχές, οι οποίες σημαίνουν θρομβώσεις ή ενδο εγκεφαλικά αιματώματα, συνήθως παλαιά, συνδεδεμένα με φλοιώδη ατροφία. Τα ευρήματα είναι σημαντικότερα όταν είναι αμφοτερόπλευρα και εντοπίζονται κυρίως σε φλοιώδεις περιοχές που έχουν σχέση με νοητικές λειτουργίες. 

Αντίστοιχα στη μαγνητική τομογραφία εμφανίζονται περιοχές υψηλου σήματος γύρω από τις κοιλίες του εγκεφάλου ή σε περιοχές άλλες που έχουν υποστεί εγκεφαλικό, ισχαιμικό ή αιμορραγικό.

Η αξονική/μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου είναι σημαντική διότι αποσαφηνίζει ορισμένες αιτίες ανατάξιμων ανοιών, όπως τα χρόνια υποσκληρίδια αιματώματα, τα μετωπιαία μηνιγγιώματα και τον υδροκέφαλο φυσιολογικής τάσης.

Θεραπεία της Αγγειακής άνοιας

Η θεραπεία της Αγγειακής Άνοια περιορίζεται στην πρόληψη με την αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου που την προκαλούν καθώς και στη χορήγηση φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη νόσο Alzheimer, καθώς αυτές οι δύο οντότητες συχνά συνυπάρχουν.  

Στους μη αναστρέψιμους παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνονται η μεγάλη ηλικία (με σημαντική αύξηση της επιπτωσης της μετά την ηλικία των 65 ετών), το άρρεν φύλο, η γενετική προδιάθεση, το ιστορικό προηγούμενο ιστορικό αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων , το οικογενειακό ιστορικό άνοιας καθώς και το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.

Η εγκεφαλική άνοια μπορεί να είναι αναστρέψιμη εφόσον αντιμετωπιστούν οι κλασικοί παράγοντες κινδύνου για αγγειακή νόσο (αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, δυσλιπιδαιμία, παχυσαρκία) που προκαλούν ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, μειωμένη παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου (της πιο ισχυρής ενδογενούς αγγειοδιασταλτικής ουσίας), διαταραχή της αυτορύθμισης της αιμάτωσης του εγκεφάλου, οξειδωτικό stress καθώς και φλεγμονή του αγγειακού τοιχώματος με αποτέλεσμα εγκεφαλική υπό αιμάτωση.

Σιδηρόπουλος Χρήστος, MD, PhD

Σιδηρόπουλος Χρήστος, MD, PhD

Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας Michigan State University, ΗΠΑ
Ειδικός στη Νόσο του Πάρκινσον, στις Κινητικές Διαταραχές και στις άνοιες.
16 χρόνια μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε ΗΠΑ, Γερμανία, Καναδά
Εξειδικευμένος στη χρήση της αλλαντικής τοξίνης για νευρολογικές παθήσεις
Τεράστια εμπειρία στον έλεγχο καταλληλότητας για την εν τω βάθει νευροδιέγερση (DBS) και στην παρακολούθηση ασθενών

Ενημερωθείτε για τις σύγχρονες νευρολογικές θεραπείες