Άτυπα Παρκινσονικά σύνδρομα

Τα άτυπα παρκινσονικά σύνδρομα είναι επίσης νευροεκφυλιστικά νοσήματα όπως το Πάρκινσον, αλλά συνδυάζονται και με άλλα συμπτώματα που προκύπτουν από την πιο εκτεταμένη προσβολή του νευρικού συστήματος. Στους ασθενείς εκτός από τις κινητικές διαταραχές συνυπάρχουν και άλλα συμπτώματα όπως η απραξία (αδυναμία εκτέλεσης εντολών) και οι διαταραχές του λόγου και της κατάποσης.

Άτυπα παρκινσονικά σύνδρομα, είναι:

Τα άτυπα παρκινσονικά σύνδρομα δεν ανταποκρίνονται το ίδιο καλά με την νόσο του Πάρκινσον στις θεραπείες με ντοπαμινεργικά φάρμακα και γενικά έχουν χειρότερη πρόγνωση σε σύγκριση με την τυπική νόσο του Πάρκινσον. Ο Νευρολόγος Δρ. Χρήστος Σιδηρόπουλος, εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες θεραπευτικές αγωγές που εφαρμόζονται διεθνώς, για τα άτυπα παρκινσονικά σύνδρομα. Η διάγνωση  της πάθησης, είναι ανάλογη με αυτή του Πάρκινσον, αλλά απαιτεί μεγάλη κλινική εμπειρία και εξειδίκευσή για τη σωστή κατηγοριοποίησή της.
Σιδηρόπουλος Χρήστος, MD, PhD

Σιδηρόπουλος Χρήστος, MD, PhD

Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας Michigan State University, ΗΠΑ
Ειδικός στη Νόσο του Πάρκινσον, στις Κινητικές Διαταραχές και στις άνοιες.
16 χρόνια μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε ΗΠΑ, Γερμανία, Καναδά
Εξειδικευμένος στη χρήση της αλλαντικής τοξίνης για νευρολογικές παθήσεις
Τεράστια εμπειρία στον έλεγχο καταλληλότητας για την εν τω βάθει νευροδιέγερση (DBS) και στην παρακολούθηση ασθενών

Ενημερωθείτε για τις σύγχρονες νευρολογικές θεραπείες